Oncologische voetverzorging


ONCOLOGISCHE VOETVERZORGING

Waarom is een voetverzorging tijdens een oncologische behandeling zo belangrijk?

Een oncologische behandeling kan allerlei voetproblemen met zich meebrengen zoals handvoetsyndroom, handvoethuidreactie, overmatig eelt of nagelaandoeningen. Het doel van de oncologische voetverzorging is de voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.


Wat doet een oncologisch voetverzorgster?

Een oncologisch voetverzorgster is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam.
Een oncologisch voetverzorger kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.


Hoe verloopt een eerste afspraak bij de oncologisch voetverzorgster?

U komt eerst langs voor een intakegesprek en een screening van de voeten, liefst vooraleer u start aan de kankerbehandeling.
Samen vullen we de vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. De voetverzorgster geeft u een toestemmingsformulier mee dat dient ingevuld te worden door het oncologisch behandelende team. Na goedkeuring kunnen we de afspraak inplannen, rekening houdend met de neutropene fase van de behandeling.
Zo weten u en ik zeker dat het veilig is om de voetbehandeling te ondergaan. Bent u reeds in behandeling voor kanker, dan is het belangrijk dat het oncologisch team aangeeft dat er geen contra-indicaties zijn voor de voetzorg.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een oncologische voetzorg bestaat uit het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannende voetmassage hoort er natuurlijk ook bij.