GDPR - gegevensbescherming

Persoonsgegevens en privacy


  1. Bij de eerste behandeling vraagt Herkse Voetzorg BV u om een medische fiche in te vullen met uw gegevens, waaronder medische gegevens/ziektebeelden. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en indien nodig u naar andere zorgverleners te verwijzen, zoals uw arts, verpleegkundige, podoloog, dermatoloog, … .

  2. Herkse Voetzorg BV neemt uw persoonlijke gegevens op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenfiche.
    Deze vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR) behandeld. Uw gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.